Opening veld5 groepsfoto.jpg
1. Hoeveel contributie moet ik betalen?

 

2019-2020

Senioren

€ 320,-

A jeugd

€ 320,-

B jeugd

€ 320,-

C jeugd

€ 320,-

D jeugd

€ 320,-

E jeugd

€ 275,-

F jeugd

€ 255,-

Mini's jeugd

€ 200,-

Trimleden senioren

€ 250,-

Bijdrage accommodatie (per lid)

€ 20,-

Zaalhockey jeugd

€ 70,-

Toeslag deelname selectieteam (per lid)

€ 50,-

Entreegeld nieuwe leden

€ 60,-

 

Administratiekosten te laat betalen

€ 40,-

 
Naar boven
2. Hoeveel contributie moet ik betalen als ik gedurende het seizoen lid wordt?

Indien een lid zich aanmeldt gedurende het seizoen (1 juli - 30 juni), hanteert AMHC Westerpark de onderstaande percentages voor het betalen van de (jaarlijkse) contributie.

Aanmelding in de periode 1 juli tot 1 november: 100%

Aanmelding in de periode 1 november tot 1 januari: 75%

Aanmelding in de periode na 1 januari: 50%

 
Naar boven
3. Wanneer moet de contributie worden betaald?

De betaling van de contributie dient uiterlijk te geschieden op de vervaldatum (uiterste betaaldatum) van de contributiefactuur. De contributiefacturen worden verstuurd in september.

Let op, als de betaling uitblijft kunnen na het verstrijken van de vervaldatum (uiterste betaaldatum) administratiekosten van € 40 in rekening worden gebracht. Als betaling vervolgens uitblijft kunnen opnieuw administratiekosten in rekening worden gebracht en kan eventueel een schorsing volgen.

 
Naar boven
4. Hoe wordt de contributie geïnd?

De contributie wordt geïnd via Club Collect. In september verstuurt Club Collect de link naar de contributiefactuur via email of sms (of ouders van leden). Via de link kun je inloggen op je persoonlijke betaalpagina van Club Collect. Bij betaling kun je kiezen voor het betalen van de contributie in één keer of betaling in vier termijnen. Deze termijnen worden afgeschreven in oktober, november, december en januari.

 

Ten behoeve van de inning door Club Collect zullen enkele persoonsgegevens zoals adres, e-mailadres en (mobiele) telefoonnummer worden gedeeld met Club Collect zodat de betaalverzoeken kunnen worden verstuurd.

 

Als je kiest voor het betalen in termijnen, let dan op dat in de maanden waarin de termijnen zullen worden afgeschreven je voldoende saldo op je bankrekening hebt zodat de termijnbetaling kan worden afgeschreven. Als een stornering plaatsvindt, zal Club Collect extra kosten in rekening brengen.

 

Let op dat AMHC Westerpark de correcte contactgegevens (emailadres en mobiel telefoonnummer) heeft en check de opgegeven contactgegevens in september/oktober. Check de inbox van het (de) bij AMHC Westerpark geregistreerde emailadres(sen) om ervoor te zorgen dat je de email van Club Collect je leest en de contributie op tijd voldoet. Indien de bij AMHC Westerpark geregistreerde contactgegevens niet juist zijn of indien je je bij AMHC Westerpark geregistreerde emailadres niet checkt (gebruikt), is het je eigen verantwoordelijkheid als je daardoor geen email ontvangt of een ontvangen email niet leest en daardoor de contributiefactuur te laat betaalt.

 
Naar boven
5. Wat is er aan de hand als ik geen email van Club Collect ontvang met een link naar de contributiefactuur?

Club Collect stuurt de link naar de contributiefactuur in september per email of sms. Als je geen email of sms hebt ontvangen van Club Collect dan zou het kunnen dat je contactgegevens onjuist zijn. Als je eind oktober geen email of sms hebt ontvangen van Club Collect, neem dan contact op met [email protected] of [email protected].

Club Collect neemt één emailadres uit het ledenadministratiesysteem (LISA) over. Zorg dus dat je de inbox van de bij AMHC Westerpark geregistreerde emailadressen regelmatig checkt als er meerdere emailadressen zijn geregistreerd bij de club.

Het is je eigen verantwoordelijkheid dat je juiste contactgegevens (adres, emailadres en mobiele telefoonnummer) bekend zijn bij Club Collect.

Als je vragen hebt over je contactgegevens of je je contactgegevens wilt aanpassen dan kun je een email sturen naar [email protected].


 
Naar boven
6. Kan de contributie in termijnen worden betaald?

Club Collect verstuurt in september de link naar de contributiefactuur. Als je inlogt in Club Collect kom je op je persoonlijke betaalpagina en kun je kiezen voor het betalen van de contributie in één keer of voor het betalen van de contributie in vier termijnen. Deze termijnen worden in beginsel afgeschreven in oktober, november, december en januari.

 
Naar boven
7. Ik heb een stadspas, kan ik korting krijgen?
Leden in het bezit van een door de gemeente Amsterdam uitgegeven stadspas krijgen 50 procent korting op hun contributie.  
Naar boven
8. Ik kan de contributiefactuur niet betalen, wat is mogelijk?

Mocht je niet in staat zijn de contributiefactuur te voldoen dan dien je na ontvangst van de contributiefactuur z.s.m. contact op te nemen met de penningmeester om te overleggen of een alternatieve betalingswijze mogelijk is. In een uitzonderingssituatie zou eventueel een specifieke afspraak over de betaling kunnen worden gemaakt.

 
Naar boven
9. Heb ik recht op een vermindering van de contributie bij een blessure of een verblijf in het buitenland gedurende het hockeyseizoen?

Het beleid van AMHC Westerpark is dat er voor het gehele seizoen contributie betaald dient te worden, ook indien er sprake is van het tijdelijk niet kunnen deelnemen aan hockeyactiviteiten vanwege een blessure, studie, werk, zwangerschap, buitenlandverblijf etc.

Er zijn echter uitzonderingen mogelijk indien een lid gedurende een langere periode (6 maanden of langer) tijdens het seizoen niet kan meespelen. In een dergelijk geval zou een lid aan het einde van het seizoen kunnen vragen om een restitutie van een deel van de contributie door een mail te sturen naar [email protected] of naar [email protected]. Over de niet gespeelde periode wordt maximaal 25 procent van de contributie gerestitueerd. Hiervoor is het nodig dat een bewijs van de reden voor het langdurig niet kunnen meespelen wordt overgelegd.

 
Naar boven
Bestaat er een familiekorting?

Nee we hebben geen korting voor families.

 
Naar boven
Hoe wordt de bijdrage voor deelname aan de zaalhockeycompetitie geïnd in het seizoen 2019/2020?

De bijdrage voor deelname aan de zaalhockeycompetitie zal worden geïnd via de contributiefactuur die door Club Collect in september wordt verstuurd.

 
Naar boven
Waarom moet ik naast de (gewone) contributie voor de zaal betalen?

Vanaf het seizoen 2019/2020 wordt de zaalhockeybijdrage geïnd via de contributienota die in september wordt verstuurd nu vrijwel alle jeugdteams zullen gaan zaalhockeyen. De zaalhockeybijdrage dekt de uitgaven voor zaalhuur (voor de trainingen), de kosten van materialen voor de zaal, de bijdrage aan de KNHB in verband met de deelname aan de zaalhockeycompetitie en de kosten van trainers (vanaf seizoen 2019/2020 zijn de kosten en inkomsten van de zaalhockey opgenomen in de (algemene) begroting).

 
Naar boven
Wanneer moet ik opzeggen?

Wanneer je weet dat je het volgend seizoen niet meer bij AMHC Westerpark wenst te hockeyen, dien je je lidmaatschap voor 1 mei schriftelijk opzeggen. In dat geval zal voor het volgende seizoen geen contributie in rekening worden gebracht. Je kunt opzeggen door een mail te sturen naar:[email protected].Je krijgt altijd een bevestiging van je opzegging. Wanneer je geen bevestiging van je opzegging ontvangt, dien je actie te ondernemen en te verifiëren of de opzegging is geregistreerd.

 

Mondelinge opzeggingen of opzeggingen gedaan bij trainers, coaches, teamleiders, lijn coördinatoren en/of bestuursleden, kortom bij andere personen dan de ledenadministratie, worden niet geaccepteerd

 

De reden dat voor 1 mei moet worden opgezegd houdt onder meer verband met het kunnen indelen van de teams, het maken van een trainingsschema, de inschrijving bij de KNHB voor het nieuwe seizoen (waaraan kosten zijn verbonden) en het begroten van de contributie inkomsten voor het volgende seizoen in verband met het opstellen van de begroting die op de Algemene Leden Vergadering in juni wordt gepresenteerd.

 
Naar boven