homepage WP.jpg
Kunnen senioren teams zich opgeven voor zaalhockey?
Als je met jouw team of een combinatie-team belangstelling hebt om komend seizoen mee te doen met zaalhockey, laat het ons weten op: [email protected].  
Naar boven
De trainingsuren komen niet goed uit. Is het mogelijk om op andere uren te trainen?
Helaas is er in Amsterdam een groot tekort aan geschikte zalen om te trainen. We hebben alle beschikbare en geschikte uren gehuurd. Mocht de trainingstijd echt niet uitkomen, neem dan contact op met je teamleider. Die kan weer contact opnemen met de lijncoördinator. Wij gaan dan kijken of er mogelijkheden zijn om mee te trainen met andere Westerpark teams.  
Naar boven
Er zijn nog best uren vrij. Waarom maken we daar geen gebruik van?
In het weekeinde zijn soms nog uren beschikbaar, maar Westerpark zoekt trainingsuren door de week en na schooltijd. Dit blijken ook voor andere sportclubs de meest gewilde uren. Westerpark huurt alleen blokken van minimaal twee uren, omdat het erg lastig is om voor losse uren trainers te vinden.

 
Naar boven
Hoe komen we aan de huidige trainingsuren en zalen?
Het aantal zalen waar gespeeld en getraind kan worden in Amsterdam is beperkt, terwijl het aantal clubs dat meedoet aan de zaalcompetitie stijgt (en de MWC is vaak geen haalbaar alternatief is). Het is een dilemma voor veel clubs in en rond Amsterdam. Het grootste deel van de beschikbare zaaluren in en rond Amsterdam wordt gereserveerd door de KNHB en verdeeld tussen de Amsterdamse clubs. De KNHB heeft ons uren toebedeeld in de Van Hogendorphal en Sporthal De Pijp. Helaas hebben vrijwel alle clubs aanzienlijk minder uren toebedeeld hebben gekregen dan vorig jaar. In aanvulling heeft Westerpark begin van dit seizoen zaaluren aangevraagd en gekregen in de Van Hogendorphal. Ook hebben we uren gevonden in de Aristoshallen richting Halfweg. We kunnen in de Aristoshallen tot 19:00 uur trainen. Het is best een eind fietsen, maar het was de enige zaal waar we nog terecht konden. Alle Amsterdamse clubs hebben minder uren toebedeeld gekregen dan vorig jaar.  
Naar boven
Is zaalhockey verplicht?
Veldhockey, midwintercompetitie en zaalhockey zijn onderdeel van het jeugdlidmaatschap. In principe speelt iedereen dus mee. Houd er wel rekening mee dat er bij zaalhockey per wedstrijd maximaal 12 spelers op het digitale wedstrijdformulier mogen staan. Afhankelijk van de afspraken die je binnen het team maakt, kan dat betekenen dat spelers – bijvoorbeeld bij toerbeurt – een wedstrijd of wedstrijddag overslaan.  
Naar boven
Waarom hebben we zo weinig trainingsuren?
Er is een groot tekort aan zaalcapaciteit in en rond Amsterdam. Het grootste deel van de beschikbare uren wordt door de KNHB gereserveerd en verdeeld aan steeds meer clubs die steeds meer teams in de zaal willen laten spelen. Dit betekent dat we aanzienlijk minder uren gekregen hebben dan vorig jaar, terwijl we meer teams hebben ingeschreven.  
Naar boven
Waarom heeft Westerpark zoveel teams opgegeven voor zaalhockey?
Westerpark ziet zaalhockey als een waardevolle aanvulling op veldhockey: (jeugd)leden leren veel van dit snelle en technische spel. Ook de KNHB vraagt clubs om te stimuleren om de zaal in het gaan. Dat gebeurt niet alleen omdat zaalhockey leuk en leerzaam is. Voor de KNHB wordt het steeds lastiger de midwintercompetitie (MWC) te organiseren omdat steeds meer clubs voor zaalhockey kiezen en steeds minder clubs meedoen aan de MWC. Als gevolg hiervan worden de afstanden tussen de clubs en de niveauverschillen tussen de teams in de MWC erg groot. Zo heeft de KNHB de MWC voor de A en B jeugd dit jaar afgeblazen vanwege gebrek aan belangstelling. Daarom hebben we deze teams alsnog toegevoegd aan de zaalcompetitie.
Ook bij onze dames en heren teams groeit de belangstelling voor zaalhockey en groeit de deelname aan de zaalhockeycompetitie. Voor het komende seizoen wordt gekeken hoe zaalhockey ook voor de senioren ondersteund kan worden.

 
Naar boven
Waarom maken we niet gebruik van andere zalen?
Westerpark zou graag meer in de zaal trainen en dan vooral in zalen in of dichtbij West. Helaas is niet elke zaal geschikt voor zaalhockey. Ten eerste mag de zaal geen breekbare ramen hebben. Ten tweede moeten er balken zijn en met de aanschaf daarvan is een aanzienlijk bedrag gemoeid. Ten slotte moeten geschikte tijden beschikbaar zijn, doordeweeks na schooltijd. Dit betekent dat er een beperkt aantal zalen is die geschikt zijn om te trainen en waar het van de gemeente mag. Ook zijn veel sporthallen het jaarrond geheel verhuurd.  
Naar boven
Waarom speelt mijn team geen midwintercompetitie?
Jeugdteams spelen gedurende de winterstop ofwel zaalhockey ofwel midwintercompetitie (MWC). De ambitie is dat op termijn alle jeugdteams vanaf een bepaalde leeftijd zaalhockey gaan spelen. Ook de KNHB vraagt clubs om te stimuleren om de zaal in het gaan. Dat gebeurt niet alleen omdat zaalhockey leuk en leerzaam is. Voor de KNHB wordt het steeds lastiger de midwintercompetitie (MWC) te organiseren omdat de afstanden en niveauverschillen te groot worden.
Tot vorig jaar schreef Westerpark alleen de selectieteams in voor zaalhockey. De andere teams speelden MWC. Vanuit de KNHB kwam het signaal dat steeds minder clubs nog mee zouden gaan doen aan de MWC. Daarom hebben we dit seizoen gekozen om D en C jeugd compleet op te geven voor de zaal. Door opheffen MWC voor A en B (te weinig teams voor een opzetten van een poule) spelen zij nu ook compleet in de zaal.
Dit jaar spelen de volgende teams zaalcompetitie: alle A, B, C, D-teams en de selectieteams E (8E1 en 8E2). De overige teams spelen midwintercompetitie.
 
Naar boven
Waarom speelt mijn team wel midwintercompetitie?
Jeugdteams spelen gedurende de winterstop ofwel zaalhockey ofwel midwintercompetitie (MWC). De ambitie is dat op termijn alle jeugdteams vanaf een bepaalde leeftijd zaalhockey gaan spelen. Westerpark gaat nog bekijken of de jongste jeugd (F en E) in de toekomst zaalhockey gaan spelen of meedoen met de MWC. Dit jaar spelen de volgende teams MWC: alle F-teams en alle breedteteams E (6E, 8E3 en 8E4). De overige teams spelen zaalcompetitie.  
Naar boven
Waarom trainen we in een zaal die zo ver weg is?
Door de beperkte zaalcapaciteit zijn we blij met elke zaal waar we kunnen trainen, ook al is het verder weg. We trainen zoveel mogelijk in de Van Hogendorphal, maar we maken ook gebruik van de Sporthal De Pijp (aan ons toegedeeld door de KNHB) en de Aristoshallen (opgespoord en gehuurd door Westerpark).  
Naar boven
Waarom zit de zaalbijdrage niet in de contributie?
Alle leden betalen contributie. Maar niet iedereen speelt in de zaal. Omdat niet altijd vooraf duidelijk is welke teams zaalhockey gaan spelen, wordt de zaalbijdrage apart van de contributie geïnd. Vorige seizoenen kregen teams het verzoek om deze kosten zelf te verdelen over de spelers. Dit seizoen werken we met een vaste bijdrage van €40 per speler. Deze wordt via de teamleiders geïnd.

 
Naar boven
Waarvoor is de zaalcontributie?
De zaalcontributie is kostendekkend voor de zaalcompetitie. Hierin zitten inschrijfgeld voor de competitie, zaalhuur, materialen en evt. trainer.  
Naar boven
Zijn er mogelijkheden om andere trainingen te organiseren?
Vanuit Westerpark worden er geen extra trainingen georganiseerd. Wel kan een team besluiten om zelf iets te doen, bijvoorbeeld fitness, boksen of voetbal (bij de buren van Westerpark, Footy, kun je als team van Westerpark op daluren tegen half tarief spelen).  
Naar boven