homepage WP.jpg
Algemeen December
8

REMINDER: Algemene Ledenvergadering maandag 12 december 20.00 uur

Nieuws afbeelding
Beste Westerparkers,

Hierbij nodigen we jullie uit voor de komende Algemene Ledenvergadering op maandag 12 december a.s. Deze wordt gehouden in het clubhuis. Inloop om 19.45 uur, start om 20.00 uur.

De agenda ziet er als volgt uit:
- Definitief vaststellen agenda
- Goedkeuren notulen ALV 14 juni* en 5 juli 2022*
- Update Westerpark eerste helft seizoen 22/23
- Consultatie andere (flex)hockey vormen (45 min max)
- Bestuursverslag en Financieel verslag 2021-2022*
- Verslag Kascommissie
- Decharge gevoerd (financieel) beleid bestuur
- Bijgestelde begroting 2022-2023
- Herzieningen huishoudelijk reglement¹*
- Bedanken vrijwilligers
- Vacatures
- Rondvraag
- Sluiting

¹Voor de herziening van het huishoudelijk reglement staan drie documenten op de site. 
Een document waarin de wijzigingen ten opzichte van het Huishoudelijk reglement 2019 met Track & Trace te volgen zijn.
Een geschoonde versie van het aan de alv voor te leggen huishoudelijk reglement.
Een document waarin de wijzigingen worden toegelicht.

*Alle benodigde stukken staan op de site achter de inlog. Ga naar Inloggen (op www.amhcwesterpark.nl; niet via de app) 🡪 documenten zijn te vinden onder: Club 🡪 Documenten 🡪 Algemeen 🡪 ALV.

Aanmelden
We stellen enorm prijs op je aanwezigheid en willen graag dat je je aanmeldt (via [email protected]) in verband met de organisatie van de avond. Afmelden hoeft niet.

Met vriendelijke groet, namens het bestuur,
Danielle Faas
 
-------------------------------------------------------
Secretaris AMHC Westerpark