homepage WP.JPG
Algemeen Augustus
13

CORONA-RICHTLIJNEN AMHC Westerpark jeugd en senioren

Nieuws afbeelding
Aangepaste corona-richtlijnen AMHC WESTERPARK (jeugd en senioren)
Sinds 1 juli zijn de corona richtlijnen van het RIVM versoepeld. Dat heeft grote gevolgen voor de manier waarop we vanaf die datum kunnen trainen en spelen. Daarom heeft AMHC Westerpark een nieuw protocol gemaakt dat vanaf 1 juli 2020 ingaat. LET OP: DIT PROTOCOL IS OP EEN AANTAL PUNTEN GEACTUALISEERDHet is veel informatie, maar het is belangrijk dat iedereen de inhoud goed doorneemt. Ouders: bespreek dit aub met je kind(eren)!

Voor de duidelijkheid: het protocol van AMHC Westerpark heeft als uitgangspunt de richtlijnen van het RIVM en protocollen van NOC*NSF en de KNHB. Deze protocollen zijn te vinden op de sites van het RIVM, NOC*NSF en de KNHB: 

Uitgangspunten protocol AMHC Westerpark:
•De veiligheid en gezondheid van de trainers, kinderen, vrijwilligers en ouders die aanwezig zijn staan voorop;
•Blijf thuis als je een van de volgende (ook milde) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts en laat je testen!;
•Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, kan je kind weer meetrainen;
•Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het coronavirus (COVID-19). Omdat je tot 10 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuis blijven tot 10 dagen na het laatste contact;
•Kom je uit een oranje of rood gebied, blijf dan ook 10 dagen thuis en kom niet naar de club.
•Twijfel je of je naar de training of wedstrijd kunt komen, kijk dan op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/sport
•Senioren houden op en buiten het veld ten minste 1,5 meter afstand van elkaar en mogen alleen in afgebakende groepjes van 2 sporten.
•Ouders, trainers en medewerkers die op de club zijn, houden ten minste 1,5 meter afstand van elkaar.
•Geef elkaar geen hand of knuffel. Doe de 'stickshake' op het veld.

Wat doet de vereniging om het veilig te maken - en te houden?
•De training vindt plaats volgens het KNHB-protocol.
•Voor contact met gemeente en andere partijen buiten AMHC Westerpark heeft de club een aanspreekpunt corona. Dit aanspreekpunt is niet altijd fysiek aanwezig op de club, maar wel bereikbaar per mail of telefoon. Tenzij anders vermeld, is voorzitter Floris Harm het aanspreekpunt. Hij is te bereiken via [email protected];
•Het is ieders verantwoordelijkheid om de 1,5 meter-regel in acht te nemen. Als zij aanwezig zijn, zien clubhuismanager Gerard Tjeerdsma, manager beheer, en/of bestuursleden toe op de naleving van die regel;
•We spreiden de trainingen zoveel mogelijk over alle beschikbare velden. Het trainingsschema is daarop aangepast;
•Elk kind van 13 jaar en ouder houdt 1,5 meter afstand van volwassenen (trainers, medewerkers en vrijwilligers). Voor kinderen onder de 13 jaar geldt dit niet.
•De club heeft zeep en lotion waarmee handen gedesinfecteerd kunnen worden. De club heeft handschoenen en mondkapjes voor EHBO, eventueel te gebruiken wanneer fysiek letsel moet worden verzorgd. Mochten trainers, vrijwilligers of medewerkers ook beschermingsmaterialen willen gebruiken, neem dan contact op met de hockeyclub ([email protected])
•Spugen en snotteren (neus ledigen) op het veld is verboden. Net als (hard) schreeuwen en zingen.

Wat is er open op de club?
*De wc’s op de begane grond zijn open; kleedkamers zijn gesloten.
*1e verdieping clubhuis is gesloten per 29 september 18.00 uur.

Wat kun je zelf doen om de training/wedstrijd veilig te maken - en te houden?
•Bespreek de regels met je kind en leg uit waarom de regels er zijn.
•Indien je kind of jijzelf niet lekker is/bent, komt hij/zij/jij niet naar de training.
•Ga thuis vóór vertrek naar de training en/of wedstrijd naar de wc. Ouders: let daar bij kinderen aub op.
•Was voor vertrek je handen. Ouders: let daar bij kinderen aub op.
•Was na terugkeer bij binnenkomst opnieuw je handen. Ouders: let daar bij kinderen aub op.
•Gebruik een eigen, persoonlijk (corner) masker. Is dit niet mogelijk, plaats dan achter het doel een desinfecterende alcohol spray (doe deze in de keeperstas).
•Wisselende keepersmaterialen dienen zelf schoongemaakt te worden.
•(Ga met de fiets naar uitwedstrijden indien mogelijk.)
•Draag een mondkapje (vanaf 13 jaar) in de auto met meerdere huishoudens.

Wat te doen in geval van blessures?
•Voor kinderen zijn er 3 opties:
*Optie 1: teamgenootje biedt hulp
*Optie 2: (bij ernstiger blessures) (regel)ouder aan kant biedt hulp
*Optie 3: (blij ernstiger blessures) indien hulpverlener (trainer, ouder) geen 1,5 meter afstand kan houden, hangt aan het hek een EHBO tas met daarin handschoenen, mondkapje, ontsmettingsmiddelen, etc
•Voor hulp en na hulp de handen goed wassen met zeep (of gebruik desinfectiemiddel). 
•Ice-packs en de EHBO-koffer, liggen in het materialen (keepers)hok
•Bij ernstige blessures die niet ter plekke kunnen worden behandeld, volg je de gebruikelijke procedure:
-bel 112
-vraag een aanwezige ouder (of van ander team) bij het kind te blijven 
-stel ouder van kind op de hoogte 
-wacht ambulancepersoneel op bij het hek van de club en wijs hen de weg
-NB het hek mag nooit op slot zijn, zodat de ambulance het sportpark kan oprijden

We zullen dit protocol maandelijks – of wanneer de actualiteit daarom vraagt – evalueren en bijsturen of aanpassen waar nodig.

Vragen? 
Ouders en jeugd: neem contact op met je lijncoördinator: a/b/c/d/e/f/mini/[email protected]
Senioren: neem contact op met het bestuurslid Senioren via [email protected] 

Veel succes en plezier met het trainen.

Met sportieve groet namens het bestuur, de medewerkers en de trainers