homepage WP.jpg

Contributie

Contributie 2022-2023

Indien je lid wordt gedurende het seizoen kan een korting op de contributie worden toegepast.

Bij opzeggen gedurende het seizoen is in specifieke gevallen gedeeltelijk teruggave van de contributie mogelijk. Zie verder het contributiereglement.

2022-2023

Veteranen*

 € 330,-

Senioren

 € 330,-

A jeugd

 € 355,-

B jeugd

 € 355,-

C jeugd

 € 355,-

D jeugd

 € 355,-

E jeugd

 € 300,-

F jeugd

 € 275,-

Mini's

 € 200,-

Funkey

 € 180,-

Trimleden

 € 260,-

Winterbijdrage A t/m E8

 €   75,-

Winterbijdrage E6 en F en senioren 

 €   30,-

Opleidingsbijdrage jeugd  

 €   30,-

Selectiebijdrage jeugd 

 €   75,-

Entreegeld*

 €   70,-

Administratiekosten te laat betalen

 €   40,-


Trainingslidmaatschap Veteranen en Senioren

Momenteel hebben we één dames en één heren veteranenteam. De club streeft er naar het aantal veteranenteams te laten groeien. Aangezien de bestaande teams vol zijn, is het lastig om ge├»nteresseerde spelers aan de club te binden. Daarom introduceren we een trainingslidmaatschap voor veteranen. Dit lidmaatschap heeft de volgende kenmerken:

- deelname is mogelijk vanaf 30 jaar voor dames en 35 jaar voor heren;

- meetrainen met de bestaande veteranen teams;

- maximaal 4 keer invallen bij de competitie;

- maximaal een jaar;

- de contributie bedraagt € 220.Stadspas en Jeugdsport Fonds

Jeugdleden in het bezit van een door de gemeente Amsterdam uitgegeven Stadspas kunnen hun tegoed gebruiken bij betaling van contributie. Indien het contributiebedrag hoger is dan de subsidie vanuit Stadspas betaalt het jeugdlid het restant aan de vereniging.

Jeugdleden kunnen gebruik maken van het Jeugdsport Fonds voor de betaling van de contributie. Indien het contributiebedrag hoger is dan de subsidie vanuit het Jeugdfonds Sport betaalt het jeugdlid het restant aan de vereniging.Gezinskorting
Vanaf seizoen 2022/2023 introduceren wij een gezinskorting bij 3 of meer spelende leden uit één gezin ingeschreven op hetzelfde adres. De gezinskorting wordt als volgt berekend:
* 25 euro korting voor het 3e gezinslid
* 50 euro korting voor het 4e gezinslid
* 75 euro korting voor het 5e en volgende gezinslid
De korting wordt achteraf verrekend nadat de contributies van alle gezinsleden volledig zijn voldaan.
De gezinskorting dient voor 1 januari 2023 aangevraagd te worden via 
[email protected]


Betaling contributie

De contributie wordt geïnd via ClubCollect. Je betaalt de contributie in twee termijnen. Voorafgaand aan het betalingsverzoek, ontvangt elk lid een gespecificeerde nota via de mail en instructies van ClubCollect.

Er kan alleen betaald worden via ClubCollect. Rechtstreekse betaling aan de vereniging wordt teruggestort en niet gezien als contributiebetaling.Te late betaling contributie

Indien één maand na de vervaldatum de contributie niet of niet volledig is voldaan, worden administratiekosten van € 40,- in rekening gebracht. Indien twee maanden na de vervaldatum nog steeds niet betaald is, volgt een tweede factuur met administratiekosten van € 40,- en kan het bestuur besluiten tot schorsing. Zie voor verdere informatie over de regels bij te laat betalen het contributiereglement.

Vragen over de contributie kunnen gemaild worden naar [email protected]

Aan deze tekst op de website kunnen geen rechten worden ontleend.