homepage WP.JPG

Contributie

 

Contributie 2021-2022

Indien je lid wordt gedurende het seizoen kan een korting op de contributie worden toegepast.

Bij opzeggen gedurende het seizoen is in specifieke gevallen gedeeltelijk teruggave van de contributie mogelijk. Zie verder het contributiereglement.

2021-2022

Veteranen*

 € 320,-

Senioren

 € 320,-

A jeugd

 € 340,-

B jeugd

 € 340,-

C jeugd

 € 340,-

D jeugd

 € 340,-

E jeugd

 € 295,-

F jeugd

 € 275,-

Mini's

 € 200,-

Funkey

 € 180,-

Trimleden senioren

 € 250,-

Winterbijdrage A t/m E8

 €   70,-

Winterbijdrage E6 en F  

 €   25,-

Toeslag selectie A, B, C, D

 €   50,-

Entreegeld*

 €   60,-

Administratiekosten te laat betalen

 €   40,-

Bartegoed voor jong senioren 2021-2022

Jong senioren ontvangen het € 60,- entreegeld in de vorm van een bartegoed. 

Trainingslidmaatschap Veteranen

Momenteel hebben we één dames en één heren veteranenteam. De club streeft er naar het aantal veteranenteams te laten groeien. Aangezien de bestaande teams vol zijn, is het lastig om ge├»nteresseerde spelers aan de club te binden. Daarom introduceren we een trainingslidmaatschap voor veteranen. Dit lidmaatschap heeft de volgende kenmerken:

- deelname is mogelijk vanaf 30 jaar voor dames en 35 jaar voor heren;

- meetrainen met de bestaande veteranen teams;

- maximaal 4 keer invallen bij de competitie;

- maximaal een jaar;

- de contributie bedraagt € 220.

Stadspas

Voor jeugdleden met een stadspas kent Westerpark een kortingsregeling. Ze betalen de helft van de contributie.

Betaling contributie

De contributie wordt geïnd via ClubCollect. Je betaalt de contributie in twee termijnen. Voorafgaand aan het betalingsverzoek, ontvangt elk lid een gespecificeerde nota via de mail en instructies van ClubCollect.

Er kan alleen betaald worden via ClubCollect. Rechtstreekse betaling aan de vereniging wordt teruggestort en niet gezien als contributiebetaling.

Te late betaling contributie

Indien één maand na de vervaldatum de contributie niet of niet volledig is voldaan, worden administratiekosten van € 40,- in rekening gebracht. Indien twee maanden na de vervaldatum nog steeds niet betaald is, volgt een tweede factuur met administratiekosten van € 40,- en kan het bestuur besluiten tot schorsing. Zie voor verdere informatie over de regels bij te laat betalen het contributiereglement.

Vragen over de contributie kunnen gemaild worden naar [email protected]

Aan deze tekst op de website kunnen geen rechten worden ontleend.