homepage WP.JPG

Respect voor elkaar


Omgangsregels AMHC Westerpark

Om ervoor te zorgen dat iedereen zich binnen AMHC Westerpark veilig en prettig voelt, zichzelf kan zijn en het gevoel heeft erbij te horen, hebben we omgangsregels opgesteld. Deze regels zijn gebaseerd op sportiviteit en respect en gelden voor alle leden, coaches, trainers, begeleiders, bestuurders, ouders en vrijwilligers.
AMHC Westerpark vindt het belangrijk dat iedereen op de hoogte is van deze omgangsregels. We vragen van iedereen binnen onze club om zich naar de regels te gedragen maar ook om elkaar erop aan te spreken als dit niet gebeurt. AMHC Westerpark, dat zijn we samen! 

Discriminatie, schelden, grof taalgebruik, treiteren, pesten, irriteren of kwetsen van wie dan ook wordt niet geaccepteerd en kunnen aanleiding zijn voor sancties. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van het bestuur in de geest hiervan te handelen.

1. AMHC Westerpark – dat zijn we samen!
Bij AMHC Westerpark gaan we sportief en respectvol met elkaar om. Iedereen draagt daaraan zijn steentje bij, op en langs het hockeyveld, zowel bij thuis- als bij uitwedstrijden. 

2. Ik ben er voor mijn team 
Hockey is een teamsport. We zetten ons in voor ons team en een voor sportieve, gezellige sfeer.
Dus: 
we betrekken iedere teamgenoot bij het team
we letten op ons taalgebruik
we schelden nooit iemand uit
we pesten niet
we geven elkaar positieve feedback
we houden ons aan de teamafspraken
we komen trainen en spelen actief mee

3. Ik speel sportief 
We zijn sportief tegenover onze medespelers, de tegenstander, de coach én de scheidsrechter. Voor, tijdens en na de wedstrijd. Wij respecteren altijd de beslissingen van de scheidsrechter, ook als we het er niet mee eens zijn. Ook op social media spelen we sportief: we schelden niet via Twitter, Facebook, Whatsapp, Instagram of andere social media.

4. Ik moedig sportief aan
Publiek langs de lijn is gezellig en aanmoedigen doen we sportief; we moedigen het hele team aan. We hebben geen commentaar, niet op de spelers en niet op de scheidsrechters. Ook niet als er iets gebeurt waar we het niet mee eens zijn. Als ouders langs de lijn hebben we een voorbeeldfunctie voor onze kinderen en hun teamgenootjes.

5. Ik respecteer de scheidsrechter
Tijdens wedstrijden leveren we geen commentaar op de scheidsrechter en respecteren we zijn of haar beslissing, ook als (we denken dat) deze verkeerd is. Als ouders en toeschouwers bemoeien we ons niet met de scheidsrechter. 

6. Ik houd de club netjes en schoon
Samen dragen we verantwoordelijkheid voor het clubcomplex. We parkeren onze auto/fiets op de daarvoor aangegeven plaatsen. We fietsen niet over het terras, ruimen de dug-out op en gooien afval weg in de afvalbakken. We gaan zorgvuldig om met clubmateriaal en ruimen dit altijd netjes op. 

Pesten
Pesten komt helaas veel voor en is schadelijk voor de ontwikkeling van kinderen en de sfeer op de club. AMHC Westerpark vindt pesten onacceptabel en zullen er alles aan doen om het te voorkomen. Lees hoe wij pestgedrag aanpakken in ons pestprotocol. 

Social Media
Op sociale media is het een stuk makkelijker praten dan tijdens een training of wedstrijd. Niemand scheldt terug als jij tekeer gaat. Duidelijke afspraken voorkomen dat zulk gedrag over de grens gaat.

Sportiviteit & Respect commissie
De commissie heeft een sportiviteit & respect code opgesteld. Binnenkort volgt meer informatie over het werk van de commissie. 

Vertrouwenscontactpersonen 
AMHC Westerpark heeft twee vertrouwenscontactpersonen, te bereiken via [email protected]
Je kunt bij hen terecht met alle vragen, klachten en vermoedens die je niet met een ander binnen de vereniging kunt of wilt bespreken. Lees meer >