Opening veld5 groepsfoto.jpg

Jeugd: F

F-teams

Deze pagina bevat de benodigde informatie betreffende de F-competitie/leeftijd.

Uitleg teamnaam

In dit voorbeeld M3F2

M = meisjes

3 = 3 tegen 3

F = leeftijdscategorie

2 = teamnummer


Wedstrijden in de competitie

De wedstrijden vinden plaats op zaterdagmorgen vroeg en vinden afwisselend thuis plaats en bij hockeyclubs in Noord-Holland, meestal rondom Amsterdam. De wedstrijden zijn doorgaans om 09.00/10.30 uur (hoe ouder, hoe later). Op de Westerpark app kun zien waar en hoe laat je speelt. Voor vervoer naar de uitwedstrijden wordt vaak gecarpoold door ouders en teamleden.

Verzamel een half uur voordat de wedstrijd begint, zodat je kunt warmlopen, inspelen, teams verdelen en voorbespreken.

De F-teams bestaan uit 8 kinderen. De teams worden per wedstrijd in twee subteams verdeeld van 3 spelers en een wisselspeler langs de lijn. Deze spelen elk twee wedstrijdjes van 15 minuten met tussendoor 5 minuten rust. Vanaf de lentecompetitie zijn de wedstrijden elk 20 minuten lang.

Voor de wedstrijd maken de teams een line-up en wens je elkaar een prettige wedstrijd. Tijdens de rust is het gebruikelijk dat de ouders bij toerbeurt voor fruit zorgen en water. Na de rust speel je tegen het andere subteam van de tegenstander. Na de wedstrijd bedank je de spelleiders en de tegenstanders met een hand en drink je samen limonade.

Elk team levert een spelleider.

Competitieronden en midwintercompetitie

Er zijn drie competitierondes: de voorcompetitie (sept-okt), de herfstcompetitie (okt-dec) en de lentecompetitie (mrt-mei). Er is nog een vierde ronde: de midwintercompetitie (MWC in jan-feb). Deelname aan de MWC is niet verplicht maar door mee te doen kunnen de kinderen lekker blijven trainen én spelen. De winterstop kan anders wel erg lang duren. De reguliere competitie en trainingen beginnen namelijk pas weer in maart, net als de facultatieve vrijdagmiddagtrainingen. De F-coördinator zal contact opnemen rond de herfstvakantie over deelname.

De KNHB (Koninklijke Nederlandse Hockeybond) deelt de teams in poules in van verschillende sterkte. Na iedere competitieronde worden de teams op basis van de uitslagen van de afgelopen ronde in een nieuwe poule ingedeeld.

In mei/juni kunnen er toernooien gespeeld worden. Teams dienen zich daar zelf voor op te geven.

NB: het is bij deelname aan de KNHB-competitie verplicht om te verschijnen met het team. Als een team niet op komt dagen, krijgt de betreffende club een boete (van ongeveer 75 euro) die verhaald zal worden op het team (tenzij er sprake was van overmacht).

Slecht weer?

Wedstrijden gaan in principe altijd door (ook als het regent; en bij code geel (KNMI) rondom Amsterdam). Alleen wanneer de velden bevroren zijn of bij code oranje/rood (KNMI) kan er niet gespeeld worden. Bij onweer kun je schuilen in het clubhuis. Wanneer een wedstrijd is afgelast, wordt de teamleider hierover geinformeerd. Omdat het vaak spannend is of afgezegd gaat worden, is het altijd goed om de website van de thuis/uitclub in de gaten te houden.

Ook de trainingen gaan altijd door, tenzij je een bericht ontvangt per sms/mail of dat er een melding wordt gemaakt op www.amhcwesterpark.nl.

 

Puntentelling

De uitslag wordt bepaald door het aantal doelpunten. Er wordt gewerkt met een Digitaal Wedstrijd Formulier (DWF) in te vullen op computer of smartphone direct na de wedstrijd. De thuisspelende club dient als eerste het formulier in te vullen, daarna de tegenstander.

 

Doel van het spel

Het klinkt gek, maar het doel van het spel is niet winnen bij deze leeftijd! De kinderen moeten leren hoe een hockeywedstrijd te spelen. Ook vinden we het belangrijk dat de kinderen niet gedemotiveerd raken door een groot doelpuntenverschil (16-1 is voor geen van beide partijen leuk…) Daarom is de rol van de spelleider enorm belangrijk in deze fase, hierover verderop meer.

 

Kleding/tenue/bitje/scheenbeschermers

Bij de wedstrijden is een officieel AMHC Westerpark-tenue verplicht. Dit is uitsluitend verkrijgbaar bij het Sportpaleis op de Jan van Galenstraat 

Een tenue bestaat uit een groen/wit shirt, zwart rokje of broekje en witte kousen. Daarnaast zijn een bitje en scheenbeschermers verplicht.

 

Gedrag

Zowel op als langs het veld vinden we dat een ieder zich sportief moet gedragen. Kinderen die zich misdragen op het veld moeten daarop aangesproken worden en zonodig uit het veld worden gezet. Indien ouders zich te enthousiast opstellen, vragen we jullie daar onderling iets van te zeggen; aanmoedigen is leuk, maar te veel en te hard is voor niemand leuk.

 

 

Trainingen

De F-jeugd traint 2 keer in de week (woensdag en vrijdag meestal) en start in augustus, een paar weken voor de eerste competitiewedstrijd. Zie de website voor de trainingstijden.

Teamfuncties

Bij elk team is een aantal functies of rollen te vervullen, noodzakelijk om te kunnen spelen. Hockeyervaring is voor sommige functies handig, maar niet per se nodig. Het gaat om de volgende functies/rollen:

1) coach

2) teamleider

3) spelleider

4) bardienst

5) S&R ambassadeur (Sportiviteit & Respect)

Het kan nuttig zijn om meerdere spelleiders en/of coaches te hebben per team en die ook door te geven aan de club.

1) Rol coach

Bij de jongste jeugd wordt de rol van coach meestal vervuld door een of twee ouders van het team. De coach is verantwoordelijk voor de technische begeleiding van het team tijdens de wedstrijden, de warming-up, het inspelen, de opstelling, het aansturen op techniek, de wissels, etc.

Ieder jongste jeugd team heeft over het algemeen een of twee extra spelers. Dit betekent dat tijdens de wedstrijd gewisseld moet worden. AMHC Westerpark vindt dat bij de jongste jeugd iedereen gelijke speeltijd moet krijgen en dat de wissels dus gelijk verdeeld moet worden over alle kinderen. Het is aan de coach om de wissels te bepalen. Mogelijk vraagt de coach een andere ouder om de wissels tijdens de wedstrijd uit te voeren. Sommige coaches maken praktische schema’s voor het uitvoeren van de wissels.

 

Coachbijeenkomsten

AMHC Westerpark organiseert gedurende het jaar een of meer bijeenkomsten om

de coaches te ondersteunen bij het coachen van het team. Deze bijeenkomsten zijn uitermate nuttig om bij te wonen. Je krijgt advies over het coachen op technieken, opstelling en tips om de kinderen op een positieve manier te stimuleren en het aangeleerde toe te passen. Tijdens de bijeenkomsten is ook ruimte om ervaringen met elkaar te delen en te discussiëren over de juiste aanpak.

 

2) Rol teamleider

De teamleider is de organisatorische spil van het team en is het aanspreekpunt/contactpersoon voor de categoriecoördinator van diverse commissies. De teamleider ontvangt de eventuele afzeggingen voor wedstrijden en probeert zelf, indien noodzakelijk, aanvulling te zoeken in andere teams. Als het niet lukt om zelf een invaller te regelen uit een ander team in de zelfde categorie kan hij/zij contact opnemen met de categoriecoördinator.

Ook zorgen de teamleiders voor een schema van de rijdiensten bij uitwedstrijden.

 

Drinken en fruit

De teambegeleider coördineert wie fruit voor tijdens de rust meeneemt voor het hele team.

 

Contact met tegenpartij

Bij thuiswedstrijden ontvangt de teambegeleider de tegenstander en bij uitwedstrijden is de begeleider degene die zich meldt bij de wedstrijdtafel van de ontvangende club. Na de wedstrijd ziet de teambegeleider erop toe dat alle spelers de tegenstander een hand geven en daarna samen met de tegenstanders wat gaan drinken. Limonade wordt klaargezet thuis door de bardienst. Graag zelf weer de bekertjes en kannen opruimen. De teambegeleider vult na afloop van de wedstrijd het wedstrijdformulier in (coach of spelleider kan ook). Niet tijdig en/of onvolledig ingevulde formulieren leveren boetes van de KNHB op die worden verhaald bij het team!

 

3) Rol spelleider

Bij de jongste jeugd spreken we niet over scheidsrechters maar over spelleiders. Het is de rol van de spelleider om twéé teams op een plezierige, veilige en leerzame manier een wedstrijd tegen elkaar te laten spelen. Dat betekent dat er niet voor elke overtreding gefloten hoeft te worden, zeker niet in het gebied tussen de twee scoringsgebieden, maar juist wel binnen het scoringsgebied.

Oók bij de F-jes mag al aandacht zijn voor overtredingen als spelen met de bolle kant en shoot maken in het ’scorings’-gebied. Bij de jongste jeugd kan er ieder jaar iets strenger worden gefloten. Alles wat onder ’gevaarlijk spel’ valt, moet in ieder geval direct worden afgefloten en aan de kinderen

uitgelegd zodat ze ervan kunnen leren.

Verder is het belangrijk om de eerste overtreding van een bepaald type direct af te fluiten zodat de spelers leren wat de regels zijn. Spelleiders kunnen gebruikmaken van een time-out om de spelers iets uit te leggen. Spelleiders zijn onpartijdig dus richten hun uitleg in principe altijd aan beide teams.

 

Tips bij een (te) groot verschil in speelsterkte

Als er een te groot verschil is in speelsterkte, neemt de spelleider maatregelen waarbij beide teams toch aan bod blijven komen, zoals:

• Strenger fluiten voor de sterkere partij, met name in het 5-metergebied.

• Een volgende stap kan zijn: een speler van de sterke partij die aan de bal is, mag niet meer dan 3x de bal raken: dit zorgt ervoor dat de kinderen meer en sneller gaan samenspelen.

• Het zwakkere team ondersteunen, bijvoorbeeld bij het nemen van vrije slagen, positie kiezen e.d. Deze beslissingen neemt de spelleider natuurlijk na overleg met de coaches én na goede uitleg aan de kinderen.

 

Wat de spelleider absoluut NIET moet nemen als maatregel

3x overspelen in het scoringsgebied, het zwakke team met een extra speler laten spelen of het doel kleiner maken.

 

Spelregels

De spelregels voor de jongste jeugd zijn afgestemd op het hockeyen door kinderen op een kleiner veld. De exacte spelregels voor drietalhockey vind je op de KNHB-site onder arbitrage/spelregels en briefings/jongste jeugd ( ze staan ook www.amhcwesterpark.nl). Er worden ook jaarlijks scheidsrechterscursussen aangeboden; geef je daarvoor op bij de scheidsrechterscommissie (arbitrage).

 

4) Bardienst

We streven ernaar ieder team gemiddeld 3 keer per jaar een bardienst te laten draaien opdat de last zo gelijk mogelijk wordt verdeeld en de inspanning voor ieder team tot een minimum wordt beperkt.

De teamleider zorgt dat voldoende ouders aanwezig zijn tijdens een bardienst. De bardiensten staan vermeld op de website.

 

Rol overige ouders

Ook van ouders die geen specifieke functie hebben, wordt verwacht dat ze een bijdrage leveren aan het functioneren van het team. Wat ouders bijvoorbeeld doen:

• bij toerbeurt rijden bij uitwedstrijden

• bij toerbeurt fruit/drinken verzorgen voor het team

• helpen met het opruimen van het veld na een wedstrijd

• een teamuitje organiseren.

 

Nog een paar aanwijzingen voor ouders tijdens de wedstrijd

• Een KNHB-regel is dat ouders tijdens de wedstrijd niet op het veld mogen staan (ook niet in de dug-out), maar achter de hekken moeten staan. Alleen de coaches en de spelleiders staan op het veld. Dit is enerzijds voor de veiligheid en maakt ook duidelijk wie van de ouders een rol speelt tijdens de wedstrijd.

• Alleen de coaches geven technische en tactische aanwijzingen aan de spelers. Het is heel verwarrend voor kinderen om van diverse hoeken aanwijzingen te ontvangen.

• Ouders kunnen de spelers natuurlijk wel op een positieve manier aanmoedigen.

 

Wij wensen iedereen veel plezier in de competitie!