Opening veld5 groepsfoto.jpg

Diensten

FAQ

- Ruilen van bardienst mag, maar graag onderling tussen teams. Geef dit dan alsjeblieft wel door via [email protected], zodat het barhoofd weet wie de dienst gaan draaien. Je blijft als team verantwoordelijk voor de dienst waarop je bent ingedeeld.
- Tot sluit bardienst draaien betekent dat je in overleg met de clubhuismanager beslist tot hoe laat dit is (richtlijn is ongeveer tot een uur na de laatste wedstrijd, maar dit kan uitlopen als het heel druk is).
- We zorgen ervoor dat elk team ongeveer even vaak wordt ingedeeld. Per seizoenshelft wordt elk team 1 tot 2 keer ingedeeld.

Richtlijnen RIVM
Uiteraard houden we ook achter de bar de richtlijnen aan van het RIVM:
- Blijf thuis bij klachten en laat je testen;
- Was regelmatig je handen;
- Houd 1,5 meter afstand tot iedereen binnen de club. Ook achter de bar is 1,5 meten aangegeven;
- Vermijd drukte;
- Het is (bovendien) verboden om in de ruimte te zingen of te schreeuwen.

De Bar bij AMHC Westerpark
Omdat we als een van de weinige clubs in Amsterdam de bar in eigen beheer hebben (trots!), betekent het dat alles wat we goed doen ten gunste van onze club en clubhuis komt; daarentegen komen fouten voor volledige rekening van ons.

Om een en ander in goede banen te leiden, hebben we hieronder wat info en regeltjes opgesteld. Zo maak je je bardienst leuker voor jezelf en nuttiger voor de club.

Tijden
Van te voren is al gemaild van hoe laat tot hoe laat jullie bardienst is. We verwachten dat iedereen op tijd is, zodat ook met het inwerken/overdracht daar rekening mee gehouden kan worden. Op sommige momenten kan het bijzonder druk zijn. Vandaar dat wisselen tijdens een bardienst met andere mensen uit je team niet op prijs gesteld. ‘Never change a winning team’.

Wanneer je team tot "sluit” staat, betekent dit dat de bar minimaal tot een uur na het einde van de laatste wedstrijd open blijft. In de praktijk gaan mensen echter eerder weg. Het wedstrijdschema is altijd op de site te vinden.

Clubhuismanager
In principe is er altijd een Clubhuismanager aanwezig (vaak Gerard), of iemand die die rol vervult. Deze persoon zorgt ervoor dat de bardiensten goed draaien, dat taken verdeeld worden en zaken worden aangevuld. Ook heeft de Clubhuismanager de eindverantwoordelijkheid. Aanwijzingen van de dienstdoende Clubhuismanager dienen opgevolgd te worden.

Taken verdelen
Een van de drie zal in de keuken staan, de andere twee staan achter de bar en zorgen dat mensen na het bestellen niet te lang blijven hangen in het clubhuis.

Soms wordt aan barmensen (tegen betaling) gevraagd of zij kunnen invallen om te fluiten. Aan dergelijke verzoeken kan geen gehoor worden gegeven. De barmensen/clubmanager kunnen geen fluitproblemen op het veld oplossen.

Kassa-principe
We hanteren een belangrijk en makkelijk principe: ALLES wat verkocht wordt moet eerst aangeslagen en afgerekend zijn, voordat het gemaakt en/of gegeven wordt.

Consumpties achter de bar
Het is toegestaan om op kosten van de club één drankje per volledige bardienst te nuttigen. Vraag aan de Clubhuismanager hoe conform het kassa-principe, dit drankje aan te slaan. Eten en of extra drankjes zullen zelf betaald moeten worden.

Nuchter
Ter voorkoming van problemen en het risico op het verliezen van onze exploitatievergunning, is het niet toegestaan om onder invloed van drank de bardienst te vervullen.

Opruimen/toezicht
Het opruimen, of teams aansporen hun vuilnis op te ruimen, en het schoonhouden van het clubhuis/terras, het controleren van de WC’s/wc-papier, hoort ook tot de taken van de bardienst. Loop als de drukte het toelaat af en toe een rondje, wees pro-actief en spreek mensen aan op foutief parkeren met fiets/auto, loslopende honden, wildplasacties, of ander ongewenst gedrag.

Bij de laatste bardienst zorgt de bardienst voor het schoon opleveren van het clubhuis/terras en keuken.

Bondscheidsrechters/scheidsrechters opleiders
Deze fluiten Dames en Heren 1. Zij krijgen van de club koffie en/of fris aangeboden. De Clubmanager zal desgevraagd uitleggen hoe dit aan te slaan.

IJS/blessures/EHBO
Achter de keukendeur naar de bar, is een vrieskast met ijszakken voor bij blessures. Geef altijd een theedoek erbij en vraag of het na de wedstrijd teruggebracht kan worden. EHBO spullen liggen in de meest rechter schuifbar, aan de linkerkant.

Bitjes/fluitjes
Bitjes zijn verplicht en zijn dan ook te koop in het clubhuis.
Datzelfde geldt voor fluitjes. Let op: fluitjes worden niet uitgeleend alleen verkocht!
Je vindt de fluitjes en bitjes in de meest rechter schuifbar. Op de kassa kun je ze aanslaan via Non-food.

Alcohol
ALCOHOLBELEID / HUISREGELS
• Geen alcohol voor leden en bezoekers jonger dan 18 jaar. Bij twijfel over de leeftijd wordt door
barmedewerkers of vrijwilligers om een ID gevraagd.
• Geen alcohol voor jeugdleiders, trainers van jeugdelftallen en andere begeleiders van de jeugd
tijdens de uitoefening van hun functie.
• Een volwassene of jongere boven de 18 mag geen alcohol kopen voor leden of bezoekers onder de
18 jaar.
• Het is niet toegestaan in het clubhuis, of elders op het terrein van de vereniging, zelf meegebrachte
alcoholhoudende drank te gebruiken.
• Leidinggevenden en barvrijwilligers drinken geen alcohol gedurende hun bardienst.
• Het barpersoneel mag alcoholhoudende drankjes weigeren te verkopen indien zij daar aanleiding
toe zien.
• Overmatig alcoholgebruik, agressie of ander normafwijkend gedrag door een lid kan leiden tot
verwijdering uit het clubhuis, schorsing en eventueel beëindiging van het lidmaatschap door het
bestuur.
• Het is niet toegestaan in het clubhuis, of elders op het terrein van de vereniging, soft of hard drugs
te gebruiken.

OPENINGSTIJDEN EN SCHENKTIJDEN
De openingstijden van het clubhuis zijn onder voorbehoud en conform de drank- en horecavergunning:
Maandag 15.30 – 24.00
Dinsdag 15.30 – 24.00
Woensdag 14.30 – 24.00
Donderdag 15.30 – 24.00
Vrijdag 15.30 – 20.00
Zaterdag 08.15 – minimaal 1 uur na einde laatste wedstrijd
Zondag 08.30 – minimaal 1 uur na einde laatste wedstrijd
Op de volgende tijdstippen wordt, indien het clubhuis is geopend, conform de gemeentelijke verordening
alcohol geschonken*:
Maandag t/m zaterdag: vanaf 16.00 uur
Zondag: vanaf einde eerste wedstrijd
*Bij evenementen kan het bestuur besluiten dat van bovenstaande schenktijden afgeweken mag worden.

Bovenal: wij hopen dat jij net als wij trots bent op AMHC Westerpark en hopen dat je begrijpt dat je als bardienst het gezicht van de club bent naar andere en bezoekende teams. Het is niet verboden dat uit te stralen ;-).
 
image.png

 

Het barrooster is op het moment nog leeg