Respect voor elkaar


Omgangsregels AMHC Westerpark

Om ervoor te zorgen dat iedereen zich binnen AMHC Westerpark veilig en prettig voelt, zichzelf kan zijn en het gevoel heeft erbij te horen, hebben we omgangsregels opgesteld. Deze regels zijn gebaseerd op sportiviteit en respect en gelden voor alle leden, coaches, trainers, begeleiders, bestuurders, ouders en vrijwilligers.
AMHC Westerpark vindt het belangrijk dat iedereen op de hoogte is van deze omgangsregels. We vragen van iedereen binnen onze club om zich naar de regels te gedragen maar ook om elkaar erop aan te spreken als dit niet gebeurt. AMHC Westerpark, dat zijn we samen! 

Discriminatie, schelden, grof taalgebruik, treiteren, pesten, irriteren of kwetsen van wie dan ook wordt niet geaccepteerd en kunnen aanleiding zijn voor sancties. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van het bestuur in de geest hiervan te handelen.

Westerpark heeft een uitgebreide Sportiviteit & Respect Code opgesteld. Heel simpel samengevat komt deze neer op 6 vuistregels:
- Hockey doe je samen
- Ik ben er voor mijn team
- Ik speel sportief
- Ik respecteer de scheidsrechter
- Ik moedig sportief aan
- Ik houd de club netjes & schoon

Westerpark heeft een Commissie Sportiviteit & Respect. Wat doen zij?
1. De commissie richt zich op het uitdragen van de S&R code binnen de club
2 Geeft advies en informatie over het thema S&R
3. Adviseert en denkt mee met de S&R Ambassadeurs
4. Stemt af met Coaches- en Scheidsrechters- commissies, Vertrouwenspersonen en de Tuchtcommissie

De commissie is belangrijk voor de coördinatie, maar Sportiviteit en Respect is uiteindelijk de verantwoordelijkheid van ons allemaal. Daarom heeft ieder team een S&R Ambassadeur.

Wat doet een S&R Ambassadeur?
- Ambassadeur richt zich op het uitdragen van de S&R code rondom het team en rondom het veld
- Initieert aan het begin van het seizoen het gesprek met het team, de coach en de ouders over sportiviteit en respect, zodat je samen afspraken maakt over hoe iedereen met elkaar invulling geeft aan de gedragscode
- Geeft het goede voorbeeld en stimuleert anderen het goede voorbeeld te geven
- Stimuleert samen met coaches en teamleider, dat het team elkaar goed leert kennen. Dit draagt bij aan onderling begrip en respect
- Maakt het thema S&R bespreekbaar
- Faciliteert en biedt hulp bij anderen om het gesprek met elkaar aan te gaan
- Stemt af met de Coaches en Scheidsen bij situaties die niet overeenkomstig de code zijn
- Stemt af met andere S&R Ambassadeurs en de S&R commissie

Let op: de ambassadeur draagt uit en leeft voor, maar is geen handhaver. We vragen van iedereen om zich naar de regels te gedragen en ook om elkaar aan te spreken als dit niet gebeurt.

Pesten
Pesten komt helaas voor en is schadelijk voor de ontwikkeling van kinderen en de sfeer op de club. AMHC Westerpark vindt pesten onacceptabel en zal er alles aan doen om het te voorkomen. Lees hoe wij pestgedrag aanpakken via het stappenplan van Centrum Veilige Sport Nederland van NOC*NSF. 

Voor meer informatie over pesten kun je ook kijken op www.stoppennu.nl.

Vertrouwenscontactpersonen 
AMHC Westerpark heeft twee vertrouwenscontactpersonen, te bereiken via [email protected]
Je kunt bij hen terecht met alle vragen, klachten en vermoedens die je niet met een ander binnen de vereniging kunt of wilt bespreken. Lees meer >