Opening veld5 groepsfoto.jpg

Jij helpt toch ook een handje mee?

We hebben keihard vrijwilligers nodig om de boel draaiende te houden. Zonder jullie hulp lukt het namelijk niet. 

We hebben een aantal concrete vacatures. Mocht je willen helpen, maar je weet niet goed waarmee, dan kun je je via mail opgeven. Er is altijd genoeg te doen!

Meld je nu aan bij: [email protected]


Vrijwilligersbeleid
Westerpark is een hockeyvereniging met ambitie, waar sportiviteit en enthousiasme voorop staan. Het is een vereniging, waar de leden zich thuis voelen. 

AMHC Westerpark, dat zijn wij samen!
Gezamenlijk gaan wij voor hetzelfde doel: veilig en prettig sporten in een gezellige omgeving. Om dat mogelijk te maken, betaal je een bijdrage in de kosten (lees: contributie). Die bijdrage is bij lange na niet kostendekkend. Om sporten betaalbaar te houden, is het belangrijk, dat leden zich kosteloos inzetten voor de vereniging.

Het vrijwilligersbeleid van AMHC Westerpark heeft vier uitgangspunten:
1. Iedereen doet iets voor de vereniging;
2. Kennis en kunde van leden wordt (zoveel mogelijk) gematched met een taak of functie;
3. Er is duidelijkheid over taken en verantwoordelijkheden;
4. Je krijgt er energie van en het is leuk om te doen!

Er zijn verschillende manieren om je steentje bij te dragen aan de vereniging: in het bestuur, een commissie of een projectgroep. Als teamleider, coach of scheidsrechter.

Een veilig sportklimaat
Wij vinden het belangrijk dat Westerpark voor iedereen een prettig en veilig sportklimaat biedt en wij doen er alles aan om dit te realiseren. Toch kunnen er situaties ontstaan, waarin er sprake is van ongewenst en/of grensoverschrijdend gedrag. Wij voeren daarom een preventief beleid om (seksueel) grensoverschrijdend gedrag te voorkomen, op te sporen en aan te pakken. 
Het beleid bestaat uit de volgende elementen:

- AMHC Westerpark onderschrijft de NOC*NSF gedragsregels
- Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
Wil je weten of je in aanmerking komt voor een VOG, neem contact op met [email protected]