Opening veld5 groepsfoto.jpg

Schade & verzekeringen

AMHC Westerpark heeft via de KNHB bij Interpolis twee verzekeringen afgesloten:

– een aansprakelijkheidsverzekering; en
– een ongevallenverzekering.

Als je wilt weten of de door jouw geleden schade vergoed wordt op basis van deze verzekeringen, verwijzen we je voor actuele informatie naar de KNHB website. De KNHB website bevat een link naar de speciale KNHB-pagina van Interpolis waar je je schademelding kunt doen. Hier vind je de volgende informatie:

- Schadeformulier aansprakelijkheidsverzekering;
- Schadeformulier ongevallenverzekering;
- Meer informatie over het declaratieproces en de dekking; en
- Meer informatie over de collectieve verzekeringen.

Let op: een voorwaarde voor de vergoeding is dat de kosten binnen 3 maanden na het ongeval worden gemeld. 

Beide verzekeringen bieden secundaire dekking. Dit betekent dat als er een andere verzekering is, waarop je een beroep kunt doen voor jouw zaak (bijvoorbeeld een particuliere verzekering van de schadeveroorzaker), je de zaak eerst daar aan moet melden. Alleen wanneer die polis geen dekking biedt of wanneer er kosten zijn die vanuit die verzekering niet vergoed worden, én wanneer onze verzekerde wettelijk gezien aansprakelijk is voor de (letsel)schade, komt de schade voor vergoeding door de verzekeringen van de KNHB in aanmerking.

De ongevallenverzekering van de KNHB vergoedt schade bij blijvende invaliditeit en overlijden. Daarnaast komen ook kosten voor tandheelkundige behandelingen voor vergoeding in aanmerking en eventueel geneeskundige kosten. Het wettelijk eigen risico komt niet voor vergoeding in aanmerking.

De aansprakelijkheidsverzekering van de KNHB keert uit bij aansprakelijkheid. In het aansprakelijkheidsrecht neemt sport en spel een bijzondere plaats in. Wat buiten het veld ‘onrechtmatig’ is, is dat binnen de lijnen vaak niet. Aan sport en spel zijn nu eenmaal vaak risico’s verbonden. De kans dat een speler tijdens een wedstrijd of training letselschade oploopt, is helaas altijd aanwezig. Schade opgelopen tijdens sportbeoefening leidt daarom meestal niet tot aansprakelijkheid van de andere speler. Hierover heeft de rechter diverse uitspraken gedaan, waarin wordt geconcludeerd dat een schadeveroorzakende handeling in de sport minder snel als onrechtmatig wordt beoordeeld. Deze uitspraken vormen nu een leidraad voor de beoordeling van aansprakelijkheid.