homepage WP.JPG

Stichting Vrienden van Westerpark

Steeds meer kinderen hockeyen met plezier bij Westerpark. Nu zijn er een kleine 800 jeugdleden en over een paar jaar zullen het er rond de 1000 zijn. Sportief zit de club ook in de lift. De kwaliteit van de trainingen voor zowel de selectieteams als de breedteteams wordt beter, doordat er geïnvesteerd wordt in de trainers. Het resultaat daarvan zien we tijdens de wedstrijden terug op het veld.

Een extra impuls aan jeugdhockey bij AMHC Westerpark
AMHC Westerpark is een club waar sportieve ontwikkeling en prestaties, plezier in hockey en toegankelijkheid hand in hand gaan. Daarom wordt aandacht gegeven aan zowel selectieteams als breedteteams en is de contributie lager dan bij andere hockeyclubs. Vooruitlopend op de groei van het ledental en de daarbij behorende inkomsten heeft een aantal ouders van jeugdleden het initiatief genomen tot het oprichten van de Stichting Vrienden Jeugdhockey Westerpark om de kwaliteit van het jeugdhockey bij Westerpark een extra impuls te geven.

Fondsenwerving voor bijv. extra trainingsmiddelen
Het doel van de Stichting is het werven van fondsen, specifiek bestemd voor het jeugdhockey. Waar het geld aan uitgegeven wordt, bepalen we in overleg met de trainersstaf, de technische commissie en het bestuur van de club. Bijvoorbeeld aan betere hulpmiddelen bij de training: loopladders, sleeptafels, rebound boards, veldafscheiding en warming up sets. En aan het ondersteunen van de interne jeugdopleiding van trainers, coaches en interne clinics voor jeugdspelers en keepers.

Als je met een hockeyteam of een groep ouders iets wilt organiseren voor het ophalen van geld, meld je aan op onderstaand emailadres. Direct doneren kan natuurlijk ook, op rekening NL29 RABO 0192 0809 70 t.n.v. Stichting Jeugdhockey Westerpark te Amsterdam.

Mail als je vragen hebt
Heb je vragen, dan kun je ons bereiken via [email protected] of op een van onderstaande telefoonnummers. Wij hopen op veel enthousiaste ouders/verzorgers en kinderen met leuke creatieve ideeën. 

Met vriendelijke groeten,

Rutger Alferink (0621593161), Martijn de Keizer (0653886181) en Rutger Lambriex (0621251574)