homepage WP.JPG

Sponsordoelen en acties

De kwaliteit van hockey verbeteren, de club toegankelijk houden voor iedereen en het professionaliseren van de organisatie kunnen gerealiseerd worden met sponsorbijdragen.

Dat betekent dat we de volgende wensen hebben: 
Goede, gedegen opleidingen
We willen leden inzetten als trainers/coaches. Dit is goed voor binding met de club en helpt jongeren bovendien bij het ontwikkelen van vaardigheden waar ze in hun later carrière iets aan hebben. 

Clubmanager
Een clubhuis dat altijd open is en een fijne plek is om te vertoeven. Daar hebben we betaalde krachten voor nodig.

Verenigingsmanager
Een grote club vraagt om een spin in het web, die alle communicatie en organisatie tussen alle leden, vrijwilligers en betaalde krachten op zich neemt.

Vaste computer/laptop en printer voor op de club
De juiste faciliteit voor onze medewerkers en vrijwilligers zijn in het clubhuis nodig om efficient te kunnen werken.

Hockeymaterialen
Goed materiaal om toptrainingen te geven en het hockeyniveau naar een nog hoger plan te tillen.

Schoon, heel en veilig clubterrein
Wij willen onze leden en gasten een goede belevenis bieden op en rond de club

Kosten scheidsrechtersopleidingen
Naast goede trainers en coaches zijn bij de wedstrijden goed opgeleide scheidsrechters een must. Wij bieden scheidsrechterscursussen aan om onze leden op te leiden en daarmee de band met de club te vergroten.

Westerpark Thuis
Een avond op de club die tot doel heeft om onze leden te inspireren en te binden. 'Westerpark Thuis' gaat over hockey, topsport, verenigingsleven, leiderschap en/of teambuilding. Per seizoen is er een aantal 'Westerpark Thuis'-avonden, waarbij we iedere keer een bijzondere gastspreker uitnodigen.