Opening veld5 groepsfoto.jpg

Club 128 - de vriendenclub van AMHC WesterparkOp 1 oktober 2021 kwamen 20 enthousiaste leden en ouders bij elkaar voor de oprichtingsbijeenkomst van Club 128, de vriendenclub van AMHC Westerpark. Club 128 heeft tot doel een structurele financiële ondersteuning voor projecten van de club te bieden die niet in de reguliere begroting vallen. Simpel gezegd: "dingen die we graag willen maar niet kunnen betalen".
 
Ideeën hiervoor zijn:
  • Extra trainers
  • Aanvullingen op de accommodatie
  • Trainingsmaterialen
  • Verdiepingscursussen voor (jeugd)trainers
  • Clinics
  • Overige ideeën
 
Club 128 is daarbij een sociale club waarvoor jaarlijks drie bijzondere bijeenkomsten worden georganiseerd. Dit kan hockey-gerelateerd zijn, maar vooral ook cultureel, sociaal of verdiepend. Ouders en leden uit alle gradaties van de club ontmoeten elkaar op deze bijeenkomsten waardoor er ook een hechter clubgevoel ontstaat. Deze bijeenkomsten vinden afhankelijk van het type plaats in de avonduren of in de weekenden. De bijeenkomsten worden ruim van tevoren aangekondigd. Uitnodigingen voor de bijeenkomsten gelden altijd voor twee personen. De naam is gebaseerd op de optelsom van de coördinaten van AMHC Westerpark.
 
Om lid van Club 128 te worden dien je jezelf te committeren aan een jaarlijkse bijdrage van EUR 1.000,-. Dit is fiscaal aftrekbaar met een verbintenis om gedurende 5 jaar, jaarlijks te schenken. Dit kan als privépersoon of als bedrijf. De opbrengst van Club 128 is voor Westerpark, waarmee de hiervoor genoemde speciale projecten van de club mogelijk worden gemaakt. Het lidmaatschap loopt per seizoen.