homepage WP.JPG
Algemeen Juni
21

Uitnodiging: Algemene Ledenvergadering (ALV) op woensdag 26 juni

Nieuws afbeelding
Beste leden, seniorleden, ouders en verzorgers van jeugdleden,
 
De begroting 2019-2020, een update van de velden en accommodatie, de uitkomst van de Westerpark Rookvrij enquête en nog veel meer. Kom woensdagavond 26 juni naar de Algemene Ledenvergadering van AMHC Westerpark om 20.30 uur (inloop vanaf 20.00 uur). Deze wordt gehouden in het clubhuis. Graag vooraf aanmelden (rsvp naar [email protected]) in verband met de organisatie. Afmelden hoeft niet.

Agenda
1.Opening
2.Verslag ALV 20 november 2018
3.Update Westerpark: overview seizoen 2018-2019
4.Bedanken en benoemen commissieleden
5.Benoeming in bestuur: 
        Kim Kesseler treedt af als secretaris, Danielle Faas volgt haar op
6.Hockeytechnische Zaken
7.Financiën: Begroting 2019-2020 vaststellen* 
8.Aanpassing huishoudelijk reglement* 
9.Aanpassing plaatsingsbeleid*
10.Toelichting besluit Rookvrije Generatie
11.Update accommodatie
        Plannen uitbouw clubhuis en update veld 5
12.Arbitrage
13.Rondvraag
14.Sluiting

*Over deze agendapunten stemmen de leden

Alle benodigde stukken staan uiterlijk 12 juni op de site. Zie ze na inloggen met je lidnummer: Documenten – algemeen – ALV.
De voorgestelde begroting 2019-2020 staat al ter inzage klaar.

Sportieve groet namens het bestuur,
Kim Kesseler
Secretaris AMHC Westerpark