homepage WP.JPG
Algemeen Augustus
26

Belangrijke onderwerpen ALV van 25 augustus: Kees Scheijbeler erelid!

Nieuws afbeelding
ALV benoemt Kees Scheijbeler tot erelid
Met een staande ovatie is Kees Scheijbeler gisteravond door de Algemene Ledenvergadering van Westerpark benoemd als erelid. Kees - die eerder dit jaar stopte als Manager Beheer van de club - kreeg dit bijzondere lidmaatschap voor zijn unieke inzet voor de club (wil je weten wat Kees allemaal heeft gedaan voor de club, lees het hier).


Het was het hoogtepunt van de ALV, die vanwege corona twee maanden later werd gehouden dan gepland. Het bestuur had daartoe besloten omdat het clubhuis in juni nog niet open mocht. Én omdat er twee maanden geleden nog zoveel onduidelijkheid was over de start van het nieuwe seizoen waardoor het opstellen van de begroting en een concreet voorstel voor de contributie praktisch onmogelijk was.

Begroting
Nu hebben we meer duidelijkheid. We gaan in ieder geval starten met de competitie voor zowel junioren als senioren. De huidige corona-maatregelen brengen echter mee dat we nog niet alle sociale activiteiten rondom de velden volledig kunnen hervatten. Dit betekent dat de baromzet beperkt zal zijn waardoor we uit de barexploitatie minder inkomsten zullen hebben. Enkele vaste lasten (o.a. personeelskosten en kosten van voorzieningen die via de gemeente worden betaald) zijn gestegen (en zijn ook nog eens hoger dan voorzien). Tegelijkertijd willen we blijven investeren in trainingen. Dat betekent dat een beperkte stijging van de contributie nodig is om de clubfinanciën gezond te houden.

Dit jaar zal de contributie per jeugdlid met 20 euro omhooggaan. De contributie voor de senioren wordt niet verhoogd. Ondanks deze verhoging zal het verwachte resultaat voor 2020-2021 negatief zijn door de beperkte barbijdrage. Dit negatieve resultaat kan worden opgevangen uit de algemene reserves. 

2e golf
Let wel, waarschuwen penningmeesters Elsbeth Röben en Gerada van der Wal: deze begroting is gebaseerd op het scenario dat er geen 2e corona-golf over Nederland spoelt waarbij competitie en trainingen opnieuw worden stilgelegd. In een dergelijk scenario is individuele teruggave van de contributie niet voor de hand liggend, gezien de vaste lasten en het toekomstperspectief van onze vereniging. De financiële situatie zal dan opnieuw worden bekeken en afhankelijk zijn van de tegemoetkomingen vanuit de overheid, regels omtrent ontslag, mogelijkheden tot vermindering van de vaste lasten via de gemeente en de KNHB, en de periode van de maatregelen. "Van belang hierbij is het realiseren dat we een vereniging zijn”, zegt penningmeester Röben. "De vereniging is van de leden. Met zijn allen moeten we ervoor zorgen dat de vereniging voldoende vermogen behoudt om verder te kunnen. Samen kunnen we onze vereniging door een eventuele nieuwe crisisperiode heen trekken. Het bestuur zal er in ieder geval alles aan doen om het wegvallen van trainingen en competitie te compenseren in alternatieve aanbieding van sport.”

Grote Clubactie
We blijven creatief om meer financiële armslag te krijgen. De derde geldstroom moet groter. De nieuwe sponsorcontracten met Heineken en Hockey District zijn een goed begin. Er wordt gewerkt aan een vriendenclub.

En volgende maand doet Westerpark voor het eerst mee met de Grote Clubactie: lootjes à 3,- euro verkopen voor de club. Steun de club, verkoop een lootje aan je tante! Ze maakt een kans van 1 op 10 om iets te winnen. En per lootje gaat 2,40 euro rechtstreeks naar Westerpark. Win-win, een no-brainer. Kan duizenden euro's opleveren, waarmee we extra trainingsmiddelen kunnen aanschaffen waar we allemaal beter van worden. Meer info volgt.