homepage WP.JPG
Jeugd Juni
23

Denk aan de REGELOUDERS bij de training met de nieuwe teams (F t/m A)

Nieuws afbeelding 2 regelouders bij F en E en 1 of 2 regelouder(s) bij D t/m A
Vergeet bij de trainingen met de nieuwe teams (22 juni t/m 4 juli) niet de regelouders! Heb je nog geen appgroep met je nieuwe team, maak deze dan snel aan. Via de app onder teams>persoonlijke teams vind je alle contactgegevens (ook op de site achter de inlog). 
Bij Fen E: 1 regelouder verzamelt het team en gaat naar het veld en de andere regelouder wacht op eventuele laatkomers. Bij de D t/m A teams is 1 regelouder voldoende, maar zijn 2 regelouders ook prima. Let op dat de A t/m C teams buiten het veld 1,5 meter afstand houden van elkaar.

Alle regelouders minimaal 15 minuten voor aanvang training eerst melden bij de corona-coordinator (in geel hesje) bij de hoofdingang (bij fietsenstalling) voor instructies en armband. Ook als het team op veld 3 of 4 traint en over de dijk direct naar deze velden gaat (vanaf 8E t/m A), dient de regelouder zich ruim voor aanvang training eerst bij de hoofdingang te melden. Daarna vangt de regelouder het team op bij veld 3 of 4. 

Bij elk veld hangt een tasje (Action) met zakdoekjes, handschoentjes, ontsmettingsmiddel, pleisters en een schaartje. Ice-packs en de EHBO-koffer liggen in het materialenhok (keepershok). Er staat koffie en thee (in thermoskannen) buiten bij de velden of wordt rondgebracht voor de regelouders en trainers. Gebruik eerst desinfectiegel! (staat erbij).

Wat doen de regelouders?
Zij treden op in geval van vragen van teamgenoten, blessures, etc.
Zij houden toezicht op de routing.
Zij houden toezicht op andere ouders.
De regelouders van de mini’s, F en 6E-teams vangen de kinderen op bij de fietsenstalling en begeleiden de kinderen naar de tafels tussen veld 1 en 2 en vervolgens naar het veld waar ze training hebben.
De regelouders van de overige teams zorgen ervoor dat ze tijdig bij de juiste velden staan (waar hun team training heeft en dus fietsen worden geparkeerd) om daar alles in goede banen te leiden.
Ze houden toezicht op de trainende teams, en blijven in de buurt van de trainer om deze te ondersteunen waar nodig. De regelouder mag wel plaatsnemen in de dug-out.
Zij zorgen voor geblesseerden. De trainer blijft op het veld.
Zij zijn vraagbaak/gids op de club.
Als ze zelf vragen hebben, richten zij zich tot de corona-coördinator.
De regelouders zorgen ervoor dat de teams het veld op de juiste wijze verlaten en teruggaan naar de fietsenstalling waar de kinderen eventueel weer door hun ouders worden opgehaald.

Wat te doen in geval van blessures bij kinderen?
Kinderen die tijdens de training geblesseerd raken, worden door de aanwezige regelouder geholpen, niet door de trainer. De trainer blijft bij de andere kinderen.
Voor hulp en na hulp aan het kind de handen goed wassen met zeep (of gebruik desinfectiemiddel). 
Ice-packs en de EHBO-koffer, inclusief handschoenen, liggen in het materialenhok (keepershok).
Voor kinderen t/m de D jeugd gelden er in principe geen specifieke richtlijnen bij het toepassen van eventuele hulp.
 Voor eerste hulp aan kinderen van 13-18 jaar geldt dat er - zoveel als mogelijk - afstand moet worden gehouden. Handschoenen zijn eventueel beschikbaar bij de corona-coördinator.
Bij ernstige blessures die niet ter plekke kunnen worden behandeld, handel je als volgt (is in feite niet anders dan voor corona-tijd):
- bel 112
- vraag een aanwezige regelouder (of van ander team) bij het kind te blijven 
- stel corona-coördinator en ouder van kind op de hoogte 
- wacht ambulancepersoneel op bij het hek van de club en wijs hen de weg
- NB het hek mag nooit op slot zijn, zodat de ambulance het sportpark kan oprijden

Veel dank voor jullie inzet!