homepage WP.JPG
Senioren Juni
18

Trainingsprotocol senioren

Nieuws afbeelding

Trainingsprotocol Senioren Westerpark

Deze brief bevat veel informatie. Toch is het is belangrijk dat iedereen de inhoud goed doorneemt en bespreekt met zijn team.

Voorwaarde voor het mogen (blijven) trainen is dat iedereen zich aan de richtlijnen houdt, zoals ze in het protocol hieronder staan. De regels zijn strikt. Spreek elkaar aan bij het niet volgen van dit protocol.

Voor de duidelijkheid: het protocol van AMHC Westerpark heeft als uitgangspunt de richtlijnen van het RIVM en protocollen van NOC*NSF en de KNHB. Deze protocollen zijn te vinden op de sites van de: KNHB en de NOCNSF

De senioren starten aanstaande zondag 17 mei met trainen. Het trainingsschema wordt apart bekend gemaakt.

Uitgangspunten:

·De veiligheid en gezondheid staat voorop.

·Deelname aan de training is vrijwillig.

·Blijf thuis als je een van de volgende (ook milde) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts.

·Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, kan je weer meetrainen.

·Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het coronavirus (COVID-19). Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact.

·Twijfel je of je naar de training kunt komen, kom dan niet.

·Iedereen houdt ten minste 1,5 meter afstand van elkaar.

·Volg de loop- en fietsroutes om de club te betreden en te verlaten.

Wat doet de vereniging om het veilig te maken - en te houden?

·Elk team krijgt een eigen veld toegewezen. Betreed het veld pas wanneer het andere team het verlaten heeft.

·Maak alleen gebruik van de eigen team materialen (keepersspullen, ballen en pionnen).

·Gebruik eigen shirts in plaats van hesjes.

·Spelers raken alleen hun eigen materiaal aan (o.a. stick, bitje, bidon).

·Ballen en pionnen worden alleen aangeraakt door de trainer of als er geen trainer is, de begeleider.

·Er mag maximaal 1 persoon tegelijk in het materialenhok.

·Alleen de trainer, de begeleider en de keeper maken gebruik van de dug-outs.

·Na de training berg je de materialen weer op in de teamlocker of je neemt ze mee naar huis.

·De club heeft zeep en lotion waarmee handen gedesinfecteerd kunnen worden. De club heeft handschoenen voor EHBO en het desinfecteren van trainingsmaterialen. De club heeft geen mondkapjes of veiligheidsbrillen. Hiermee volgt de club de protocollen van NOC/NSF, KNHB, de richtlijnen van het RIVM (Mondkapjes en handschoenen) en het advies van de EHBO- commissie. Mochten trainers, vrijwilligers of werknemers toch beschermingsmaterialen willen gebruiken, neem dan contact op met de hockeyclub ([email protected])

·Spugen en snotteren (neus ledigen) op het veld is verboden.

·Bij dreigend onweer kunnen de trainingen afgelast worden.

Organisatie

·Tijdens alle trainingen moet er altijd (minimaal) één corona-coördinator op de club aanwezig zijn. Deze houdt het hoofdtoezicht en is het aanspreekpunt op de club en is herkenbaar aan een oranje hesje.

·Gerard (bar) en Harry (beheerder) zijn corona-coördinator tijdens een groot deel van de trainingen. Voor de overige uren treden door de club aangewezen vrijwilligers op als corona-coördinator.

·Elk team zorgt voor één volwassen begeleider die tijdens de gehele training aanwezig is. Zonder begeleider mag er niet getraind worden.

·Lukt het niet om binnen je eigen team een begeleider te regelen. Overleg dit met andere aanvoerders, van bijvoorbeeld de teams die voor of na jouw team trainen, en spreek af om van elkaar een begeleider te zijn.

·De begeleider is ten minste 18 jaar oud en is duidelijk herkenbaar aan een aanvoerdersband.

Wat doet de begeleider?

·Zorgt dat het trainende team zich houdt aan het protocol.

·Is aanspreekpunt voor de corona-coördinator.

·Zorgt voor geblesseerden.

·Is vraagbaak/gids op de club.

·Als hij/zij zelf vragen heeft, richt hij/zij zich tot de corona-coördinator.

Zo min mogelijk mensen op de club, hoe doe je dat?

·Niemand mag op het terrein van de club komen, tenzij je training hebt of een rol moet vervullen (bijvoorbeeld trainer of corona-coördinator).

·Kom niet eerder dan 10 minuten voor je training naar de club.

·Parkeer je auto op het parkeerterrein (dus niet achter het clubhuis).

·Na de training zo snel mogelijk vertrekken van de club.

·Wanneer je training hebt op veld 3 of 4, volg dan de route via de Dijk (Brettenpad). Loop/fiets deze uit, hier zijn fietsenrekken geplaatst voor de leden.

Wat is er open op de club?

·WC’s op de begane grond zijn open.

·De 1e verdieping van het clubhuis (bar, wc’s, etc) is vooralsnog gesloten.

·Ook de kleedkamers zijn gesloten.