homepage WP.JPG
Algemeen Maart
10

AMHC Westerpark zoekt penningmeester(s) (bestuursfunctie)

Nieuws afbeelding
Wil je je graag inzetten voor onze hockeyclub?
Wil je een wezenlijke bijdrage leveren aan de club en mede het beleid bepalen?
Wil je betrokken zijn bij het verkrijgen van inkomsten door de club en de besteding ervan? En zorgen voor een financieel gezonde club?  
Meld je dan aan voor de functie van penningmeester van AMHC Westerpark!

Als penningmeester ben je lid van het bestuur en dus betrokken bij het beleid van onze club. Je bent als penningmeester verantwoordelijk voor een gezonde financiële huishouding en je dient beleidsvoorstellen te toetsen op basis van (o.a.) de financiële consequenties daarvan. In een hockeyvereniging van meer dan 1.500 leden spelen er diverse financiële zaken en zijn er verschillende geldstromen die gemanaged dienen te worden in het kader van een gezond en toekomstbestendig financieel beleid. 

De taken en verantwoordelijkheden van de penningmeester betreffen het volgende: 
Financiële administratie (een administratiekantoor doet de dagelijkse verwerking en BTW-aangiften);
Opstellen en bewaken van de begroting, opstellen van het jaarverslag en afleggen van verantwoording op de Algemene Ledenvergadering;
Inning van contributiegelden (via Club Collect);
Beheer van de bankrekeningen (betalingen i.s.m. het administratiekantoor en uitgaven controleren);
Samenwerking met het salaris- en personeelsadministratiekantoor ter zake van de contracten met personeelsleden en de salarissen;
Samenwerking en overleg met verschillende commissies binnen de vereniging;
Monitoren van de Sponsorcommissie en het versturen van sponsorfacturen;
Contact met de gemeente (i.v.m. veld- en zaalhuur, energievoorziening en gemeentelijke belastingen); 
Verzekeringen (Verzekering bedrijfsrisico’s, Bestuurders-aansprakelijkheidsverzekering en Collectieve verzekeringen via de KNHB);
Bijhouden van de mailbox en het afhandelen van mails; en
Bijwonen van de volgende bijeenkomsten: bestuursvergadering (1 keer per maand); conference call dagelijks bestuur (3 keer per maand); met Kascommissie inzake de controle van de financiën (1 keer per jaar); en Algemene Ledenvergadering (2 keer per jaar).

De gevraagde competenties zijn: 
Praktisch en accuraat; 
Betrokken en enthousiast; en
Financiële kennis en vaardigheden.

We zoeken een penningmeester vanaf seizoen 2020/2021. Je kunt de functie ook met z’n tweeën uitvoeren. In deze functie werk je samen met andere betrokken en enthousiaste vrijwilligers en help je de leden van de club met plezier te hockeyen. Daarnaast heb je de mogelijkheid je contacten uit te breiden en je bestuurlijke vaardigheden (verder) te ontwikkelen. 
Als je interesse hebt en je wilt meer weten over de functie en tijdbesteding of je hebt specifieke vragen; neem vooral contact op met Elsbeth Röben en Gerada van der Wal via het mailadres [email protected]